Jättiselvitys valtuutettujen aktiivisuudesta

Antero Eerola – ahkerin aloitteissa ja kyselyissä

Oheinen selvitys käy läpi Vantaan kaikkien kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloitteet ja -kyselyt vaalikaudella 2017-2021. Ne kuuluvat kaupunginvaltuutetun tärkeimpiin työkaluihin.

Selvitys osoittaa, että eniten aloitteita ja kyselyitä on tehnyt Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Antero Eerola. Hän jättänyt valtuustokauden aikana kaikkiaan 17 aloitetta ja 14 kirjallista valtuustokyselyä. Tiedot on poimittu kaupunginvaltuuston pöytäkirjoista ja kyselytuntien muistioista.

Selvityksessä ei ole huomioitu aloitteita, joita varavaltuutetut ovat tehneet sijaistaessaan varsinaisia valtuutettuja. Listauksessa eivät mukana ole myöskään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala (kok.). Tapana on, että valtuuston tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja eivät tee aloitteita tai kyselyitä, koska he johtavat niitä käsitteleviä elimiä.

Valtuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ovat kuitenkin vapaita tekemään aloitteita ja kyselyistä, kuten on tapahtunutkin.

Myös valtuustoryhmät voivat tehdä aloitteita joko yksin tai yhdessä muiden ryhmien kanssa. Valtuustoryhmät tekivät esimerkiksi yhteisen aloitteen 19.10.2020 asunnottomien hätämajoituksen järjestämiseksi kaikissa oloissa talvella 2020-2021.

Kyselytunnilla on mahdollisuus esittää myös suullisia kysymyksiä.

Aloitteiden ja kyselyiden määrä ei toki ole ehdoton mittari valtuutetun aktiivisuudesta. Työhön kuuluu myös puheenvuorojen pitäminen sekä esimerkiksi yhteydet kaupunkilaisiin, virkamiehiin ja muihin puolueisiin. Sen voi kuitenkin sanoa, että usein valtuutettu, joka ei ole tee lainkaan aloitteita, ei tee juuri muutakaan.

Kannattaa myös tutustua Vantaan Sanomien juttuun valtuutettujen poissaoloista, joka löytyy tästä (https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/3315513)

Mahdollisista virheistä voi antaa palautetta osoitteeseen antero.eerola@gmail.com.

(Juttu on kauttaaltaan päivitetty.)

SOSIALIDEMOKRAATIT
11.12.2017 Sosialidemokraattisen ja vihreän valtuustoryhmän ja 11 muun valtuutetun aloite asiakasmitoituksesta Vantaan lastensuojelun sosiaalityössä
9.4.2018 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 10 muun valtuutetun aloite entistä parempaa henkilöstöpolitiikkaa Vantaalle: Nollatuntisopimukset ja vastentahtoinen osa-aikatyö kuriin kaupungin konserniyhtiöissä
28.5.2018 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 23 muun valtuutetun aloite toimitilojen turvaamiseksi järjestöille
27.8.2018 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 20 muun valtuutetun aloite lasten ja perheiden loma-aikojen arkea helpotettava, puistoissa tapahtuvaa yhteisöllisyyttä lisättävä ja maksutonta leikkipuistoruokailua edistettävä
8.3.2021 Kokoomuksen valtuustoryhmän, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ja Keskustan valtuustoryhmän aloite turvata mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta
8.3.2021 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 2 muun valtuutetun aloite vanhat asemakaavat ajan tasalle

Faysal Abdi
Aloitteet 4
18.6.2018 ja 22 muuta / aloite Koivukylän Asolan tieturvallisuuden parantamiseksi
26.9.2019 ja 35 muuta / aloite Kirnun tilojen säilyttäminen asukaskäytössä
14.12.2020 ja 5 muuta / aloite tunnustusta ansioituneille vantaalaisille
21.1.2021 ja 15 muuta / aloite läksyavustaja tueksi koululaisille

Valtuustokyselyt 0

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Aloitteet 1
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen ja Tarja Eklund sekä 51 muun valtuutetun aloite muistisairauden elämänlaadun parantaminen ja Omakylä projektin perustaminen Vantaalle

Valtuustokyselyt 0

Susanna Bruun
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Tarja Eklund
Aloitteet 9
28.8.2018 ja 42 muuta / aloite Vantaa päiväkodeille ja kouluille järjestettävästä kyselystä opetustyössä käytettävistä tärkeistä lähimetsä- ja ulkoilualueista, jotka pyritään huomioimaan uudessa yleiskaavatyössä
28.5.2018 ja 25 muuta / aloite vanhusasiamies Vantaalle
18.6.2018 ja 21 muuta / aloite omakotialueilla Luhtitalojen rakentamiseen tarvittavat poikkeuslupahakemukset ohjattava rakennusvalvonnasta maankäytön kaavoituksesta vastaaville virkamiehille päätettäväksi
8.10.2018 ja 14 muuta / aloite Tikkurilan uuteen toimistotaloon suunniteltava kulttuurin ja järjestöjen käyttöön soveltuvat tilat
26.8.2019 ja muuta / aloite Vantaalla otettava käyttöön asemakaavoituksessa ja tontin luovutuksessa viherkertoimen käyttövaatimus tontin rakentamisessa Helsingin tapaan
16.12.2019 ja 15 muuta / aloite Pyhän Annan lastenkirkko Itä-Hakkilassa on suojeltava asemakaavalla
12.4.2021 Kati Tyystjärven ja Tarja Eklundin sekä 8 muun aloite tilakeskuksen viestinnän vuorovaikutusta parannettava
12.4.2021 Mika Kasosen ja Tarja Eklundin sekä 30 muun valtuutetun aloite Rukinpyörän virkistysalueen kunnostus
12.4.2021 Tarja Eklundin ja 17 muun valtuutetun aloite ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristön suojelua lisätään vähentämällä pihojen asfaltointia kaikessa rakentamisessa

Valtuustokyselyt 5
15.6.2018 Hakunilan nuorisotilan remontti
13.12.2018 Ilmailumuseon jatko Vantaalla
22.8.2019 Koulumatkojen turvallisuus ylitettäessä Vanhaa Lahdentietä
12.12.2019 Pientaloasukkaiden liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäröintijärjestelmään
10.12.2020 HSLn seniorilippujen aikarajoitusten purkaminen

Jarno Eskelinen
Aloitteet 4
17.12.2018 Pekka Raution, Sirkka-Liisa Kähärän, Jenni Chen-Yen, Jarno Eskelisen ja Minttu Sillanpään sekä 57 muun valtuutetun aloite Johansin tilan (Velmutalon) myymisestä tai pitkäaikaisesta vuokraamisesta Vantaan elävän musiikin yhdistykselle
28.1.2019 Sakari Rokkasen ja Jarno Eskelisen sekä 28 muun valtuutetun aloite korkea rakentamisen lisäämisestä Vantaalle
11.11.2019 Jarno Eskelisen, Otso Kivimäen, Jari Jääskeläisen, Sveta Silvennoinen-Hiiskun, Niilo Kärjen, Jussi Vähäkankaan sekä 13 muun valtuutetun aloite puhtaan maan kierrätyskeskuksen perustamiseksi
25.1.2021 ja 1 muu / aloite pienoismalli rakennus/askartelutilat Vantaalle

Valtuustokyselyt 0

Aadan Ibrahim
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Ulla Kaukola
Aloitteet 9
13.11.2017 ja 20 muuta / aloite hajusteettomasta Vantaasta
18.6.2018 ja 18 muuta / aloite bussikatosten uusimiseksi Vihdintiellä välillä Rajatorpantie – Kehä III
18.6.2018 ja 28 muuta / aloite koira-aitauksen saamiseksi Pähkinärinteeseen Lammaslammen lounaisosaan
12.11.2018 ja 29 muuta / aloite pääurakoitsijan ja suunnittelijan nimen kiinnittämiseksi uuden tai peruskorjatun rakennuksen seinään
27.1.2019 ja 48 muuta / aloite vanhat kadut kuntoon Vantaalla
19.10.2020 ja 16 muuta / aloite jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen ottaminen huomioon rakentamisaikana
12.4.2021 ja 19 muuta / aloite Vantaan kaupungin toimielimien pöytäkirjojen sähköisestä allekirjoittamisesta
10.5.2021 ja 9 muuta / aloite yhtenäinen ulkoilureitti Pähkinärinteestä aina Espoon maauimalaan saakka
10.5.2021 ja 32 muuta/ aloite monipuolinen ulkokuntoilupaikka Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen

Valtuustokyselyt 1
21.1.2021 Hajusteettoman Vantaan toimenpiteiden eteneminen

Kimmo Kiljunen
Aloitteet 3
11.12.2017 ja 26 muuta / aloite katukylttien näkyvämmäksi saamiseksi
24.2.2020 ja 31 muuta / aloite kansalaisuusjuhla Vantaalle
10.5.2021 aloite Punakiventien koirapuiston siirtämiseksi kokonaan sopivampaan paikkaan tai vähintään pienentämiseksi alueen asukkaita häiritsevän toistuvan meluhaitan takia

Valtuustokyselyt 2
24.1.2019 Muraalitaiteen edistäminen
28.2.2019 Rajakylän tenniskeskuksen toiminnan vaikeutuminen

Sirkka-Liisa Kähärä
Aloitteet 2
27.8.2018 Pekka Raution, Sirkka-Liisa Kähärän ja Jenni Chen-Yen sekä 55 muun valtuutetun aloite lainaamon perustamiseksi Vantaalle
17.12.2018 Pekka Raution, Sirkka-Liisa Kähärän, Jenni Chen-Yen, Jarno Eskelisen ja Minttu Sillanpään sekä 57 muun valtuutetun aloite Johansin tilan (Velmutalon) myymisestä tai pitkäaikaisesta vuokraamisesta Vantaan elävän musiikin yhdistykselle

Valtuustokyselyt 2
14.6.2018 Vanhusten viittomakielisten palveluiden riittävyys
23.8.2018 Kotihoidon henkilöstön vaihtuvuus

Päivi Laakso
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Pirkko Letto
Aloitteet 1
8.4.2019 ja 44 muuta / aloite Peijaksen sairaala-alueen kehittämisestä osana vantaalaista vetovoimaa

Valtuustokyselyt 0

Salla Lindblad-Palo
Aloitteet 1
8.10.2018 ja 18 muuta / aloite Vantaan tarjottava maksutta varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille vähintään kaksi ksylitolipastillia päivässä

Valtuustokyselyt 0

Jouni Mölsä
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Säde Tahvanainen
Aloitteet 2
18.6.2018 ja 38 muuta / aloite Tikkurilan uudelle torille tarvitaan sosiaalitilat, jätehuolto ja torin alle vedetyt sähköt
17.6.2019 Salla Lindblad-Palon ja Minna Räsäsen sekä 27 muun valtuutetun aloite demokratiakasvatuksen vahvistamiseksi Vantaalla

Valtuustokyselyt 0

Minna Räsänen
Aloitteet 1
17.6.2019 Salla Lindblad-Palon ja Minna Räsäsen sekä 27 muun valtuutetun aloite demokratiakasvatuksen vahvistamiseksi Vantaalla

Valtuustokyselyt 0

Ranbir Sodhi
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

KOKOOMUS
8.3.2021 Kokoomuksen valtuustoryhmän, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ja Keskustan valtuustoryhmän aloite turvata mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta

Siri Ahokas
Aloitteet 3
9.4.20118 ja 36 muuta / aloite uusien liikkuvien sijaisten vakanssien perustamiseksi Vantaan varhaiskasvatukseen
24.8.2020 ja 14 muuta / aloite Vantaa brändin mukaisen ulkovaatetuksen tarjoaminen kaupungin kasvatus- ja opetushenkilöstölle työkäyttöön
12.4.2021 Maarit Raja-Ahon, Siri Ahokkaan ja Anssi Auran sekä 9 muun valtuutetun aloite toimenpideohjelma pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi pientaloalueilla

Valtuustokyselyt 1
21.9.2017 Sisäilmaoireilun takia etä- tai kotiopetukseen jääneiden peruskoululaisten määrä.

Anssi Aura
Aloitteet 3
15.6.2020 ja 32 muuta / aloite Kivistön suuralueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi
12.4.2021 Maarit Raja-Ahon, Siri Ahokkaan ja Anssi Auran sekä 9 muun valtuutetun aloite toimenpideohjelma pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi pientaloalueilla
10.5.2021 Anssi Auran ja Minna Kuuselan sekä 18 muun valtuutetun aloite valtuustoaloitteiden esittelymahdollisuudesta

Valtuustokyselyt 0

Jan Edelmann
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 1
14.6.2018 Opetusvälineet ja tietokonehankinnat

Lauri Kaira
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Sami Kanerva
Aloitteet 1
28.8. ja 30 muuta / aloite pyöräteiden hiekoituksen vähentämiseksi

Valtuustokyselyt 0

Mika Kasonen
Aloitteet 4
5.3.2018 ja 51 muuta / aloite Vantaan pysäköinninvalvonnan toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi
8.3.2021 ja 22 muuta / aloite koirapuistosta Itä-Hakkilaan
12.4.2021 ja 33 muuta / valtuutetun aloite kuntoportaat Hakunilan urheilupuiston yhteyteen
12.4.2021 Mika Kasosen ja Tarja Eklundin sekä 30 muun valtuutetun aloite Rukinpyörän virkistysalueen kunnostus

Valtuustokyselyt 1
20.9.2018 Yhdessä Minna Atiyen ja Juha Malmin kanssa / Konsultoivat psykologit varhaiskasvatuksen tueksi

Paula Lehmuskallio
Aloitteet 2
5.3.2018 aloite aurausperiaatteiden muuttamisesta omakotialueilla
25.1.2021 ja 2 muuta / aloite aurauslumien kasaantumisen estämiseksi asuntotonttien tieliittymissä

Valtuustokyselyt 1
24.1.2019 Lumen auraamisen järjestäminen

Janne Leppänen
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Tapani Mäkinen
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Lasse Norres
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Carita Orlando
Aloitteet 3
12.11. Carita Orlandon ja Minttu Sillanpään sekä 36 muun valtuutetun aloite henkilöstökertomuksessa tulee selvittää, millaisilla toimenpiteillä Vantaan kaupunki tavoittelee naisten ja miesten palkkatasa-arvoa
4.3.2019 ja 46 muuta / aloite Ilolan koulun laajennuksen yhteydessä suunnitellaan kiinteistöön nuorille sopiva tila
12.4.2021 Anniina Kostilaisen ja Carita Orlandon sekä 33 muun valtuutetun aloite kesäterassikokeilun käynnistäminen Vantaalla

Valtuustokyselyt 0

Anitta Orpana
Aloitteet 2
12.4.2021 ja 17 muuta / aloite sähkövalot Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille Ja Askiston koululle johtavalle metsätielle
10.5.2021 ja 3 muuta / aloite toimintapuiston saamiseksi Vantaan Askistoon

Valtuustokyselyt 0

Maarit Raja-aho
Aloitteet 1
12.4.2021 Maarit Raja-Ahon, Siri Ahokkaan ja Anssi Auran sekä 9 muun valtuutetun aloite toimenpideohjelma pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi pientaloalueilla

Valtuustokyselyt 0

Sakari Rokkanen
Aloitteet 2
28.1.2019 Sakari Rokkasen ja Jarno Eskelisen sekä 28 muun valtuutetun aloite korkea rakentamisen lisäämisestä Vantaalle
17.6.2019 Sakari Rokkasen, Juha Hirvosen, Jari Jääskeläisen, Maija Rautavaaran, Kai-Ari Lundellin, Tiina Tuomelan ja 41 muun valtuutetun aloite suunnitelman laatimiseksi öljylämmityksestä luopumisesta Vantaan kaupungin omissa rakennuksissa

Valtuustokyselyt 0

VIHREÄT
11.12.2017 Sosialidemokraattisen ja vihreän valtuustoryhmän ja 11 muun valtuutetun aloite asiakasmitoituksesta Vantaan lastensuojelun sosiaalityössä
9.4.2018 Vihreän valtuustoryhmän ja 34 muun valtuutetun aloite Vantaan lastentarhanopettajien vakanssien täyttämiseksi
4.3.2019 Vihreän valtuustoryhmän ja 29 muun valtuutetun aloite erityisluokanopettajien saatavuudesta ja pysyvyydestä
26.8.2019 Vihreän valtuustoryhmän ja 14 muun valtuutetun aloite kaupungin tarjoaman ruoan hiilijalanjäljen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä
8.3.2021 Vihreän valtuustoryhmän ja 5 muun valtuutetun aloite rakennusten kuntotiedot luovutettava kuntalaisille maksutta
12.4.2021 Vihreän valtuustoryhmän ja 3 muun valtuutetun aloite ohjelma koronan aiheuttaman hoito- ja palveluvelan korjaamiseksi
11.6.2020 Vihreän valtuustoryhmän valtuustokysely puiden kaadosta lintujen pesintäaikana
8.4.2021 Vihreän valtuustoryhmän valtuustokysely henkilöstön palkattomista vapaista säästösyistä
8.4.2021 Vihreän valtuustoryhmän valtuustokysely asumisterveysyksikön resursseista ja toiminnasta

Minna Atiye
Aloitteet 1
23.9.2019 ja 35 muuta / aloite kaupunkipyörät henkilöstöeduksi

Valtuustokyselyt 8
24.8.2017 Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi kesällä 2017
23.8.2018 Yksityisen varhaiskasvatuksen laadun seuranta
23.8.2018 Lastentarhan opettajien pätevyys
20.9.2018 Yhdessä Juha Malmin ja Mika Kasosen kanssa / Konsultoivat psykologit varhaiskasvatuksen tueksi
24.1.2019 Apulaiskaupunginjohtajien sijaistaminen
28.2.2019 Erityisopettajien määrä ja kelpoisuusvaatimukset
13.6.2019 Mobiilileimaamisen epäluotettavuus kaupungin päiväkodeissa
22.8.2019 Vaatimus rokotesuojasta sosiaalityöntekijöiltä Vantaan kaupungin rekrytoinneissa

Timo Juurikkala
Aloitteet 1
12.6.2017 ja 20 muuta / aloite Vantaan Energian irrottautumiseksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta

Valtuustokyselyt 0

Sirpa Kauppinen
Aloitteet 10
18.6.2018 ja 26 muuta / aloite eroon tiemelusta – pääkaupunkiseutu tarvitsee tehokkaan meluntorjuntaohjelman
12.11.2018 ja 34 muuta / aloite pistorasioiden saatavuudesta kaupunkiympäristössä
8.4.2019 ja 37 muuta / aloite ilmastovaikutusten arvioinnista päätöksenteossa
26.8.2019 Tiina Tuomelan, Jari Jääskeläisen, Kai-Ari Lundellin ja Sirpa Kauppisen ja 38 muun valtuutetun aloite sisäilmaesteetön koulu
15.6.2020 Sirpa Kauppisen, Tiina Tuomelan, Kai-Ari Lundellin ja Jari Jääskeläisen sekä 16 muun aloite sisäilma-asioiden tiedonkulun parantamiseksi
15.6.2020 Sirpa Kauppisen, Kai-Ari Lundellin ja Markus Lyyran sekä 37 muun valtuutetun aloite Tuomelan koulurakennuksen käytöstä
25.1.2021 ja 16 muuta / aloite lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteltuun
12.4.2021 ja Sirpa Kauppisen ja Eve Rämön sekä 15 muun aloite sujuva hoitopolku nepsy-lapsille varhaisesta tunnistamisesta tiiviiseen tukeen
10.5.2021 ja 3 muuta / aloite turvallisista pyöräparkeista
10.5.2021 ja 12 muuta / aloite ikäihmisten kuntoutuksesta

Valtuustokyselyt 6
23.8.2018 Lastentarhanopettajien pätevyys ja vanhusten kotihoidon työntekijöiden jaksamisesta.
13.12.2018 Uuden opetussuunnitelman, itsenäisen oppimisen ja digioppimisen vaikutukset oppimistuloksiin
24.1.2019 Sisäilma-asioiden kuntotutkimus
28.2.2019 Yksityisten hoivakotien tilanne Vantaalla
28.2.2019 Yhdessä Tiina Tuomelan, Jari Jääskeläisen ja Kai-Ari Lundellin kanssa / Uusi vertailuaineisto Satakunta-hankkeessa
22.1.2021 Anniina Kostilaisen, Sirpa Kauppisen ja Vaula Norrenan kysymys sisäilmaraporteista

Anniina Kostilainen
Aloitteet 2
20.5.2019 Minna Kuuselan, Eve Rämön ja Anniina Kostilaisen ja 37 muun valtuutetun aloite Tikkurilan yhteyteen toteutettavasta kesäkeitaasta
12.4.2021 Anniina Kostilaisen ja Carita Orlandon sekä 33 muun valtuutetun aloite kesäterassikokeilun käynnistäminen Vantaalla

Valtuustokyselyt 1
22.1.2021 Anniina Kostilaisen, Sirpa Kauppisen ja Vaula Norrenan kysymys sisäilmaraporteista

Minna Kuusela
Aloitteet 8
20.5.2019 Minna Kuuselan, Eve Rämön ja Anniina Kostilaisen ja 37 muun valtuutetun aloite Tikkurilan yhteyteen toteutettavasta kesäkeitaasta
17.6.2019 Sveta Silvennoinen-Hiiskun, Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran sekä 18 muun valtuutetun aloite koirille varattujen ulkoilualueiden ja koira-aitausten lisäämiseksi
23.9.2019 Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran ja 33 muun valtuutetun aloite vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksujen alennuksesta
18.5.2020 Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran sekä 16 muun valtuutetun aloite viljelyosuuskuntien perustamisesta
15.6.2020 ja 17 muuta / aloite glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytöstä luopumisesta
25.1.2021 Maija Rautavaaran ja Minna Kuuselan sekä 18 muun valtuutetun aloite kaupunkiviljelyn lisäämiseksi
12.4.2021 Minna Kuuselan ja Eve Rämön sekä 17 muun valtuutetun aloite asumisterveysongelmat ja -resurssit kuntoon
10.5.2021 Anssi Auran ja Minna Kuuselan sekä 18 muun valtuutetun aloite valtuustoaloitteiden esittelymahdollisuudesta

Valtuustokyselyt 0

Joel Linnainmäki
Aloitteet 5
28.8. ja 49 muuta / aloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä sekä niiden laskemisesta
28.1.2019 ja 43 muuta / aloite lapsiperheköyhyyden torjunnan toimintaohjelmasta
14.12.2020 Joel Linnainmäen ja Eve Rämön sekä 15 muun valtuutetun aloite koronan aiheuttaman jonotilanteen purku matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa
21.1.2021 ja 25 muuta / aloite kehitysvammaisten työllistämisen tukeminen
12.4.2021 ja 18 muuta / aloite koronakaveritoimintaa Vantaalle – keskusteluseuraa yksinäisille kaupunkilaisille

Valtuustokyselyt 0

Vaula Norrena
Aloitteet 1
12.11.2018 ja 23 muuta / aloite asukastila Mikkolaan säästää 80 000 euroa vuodessa

Valtuustokyselyt 5
14.6.2018 Luottamushenkilöiden tiedonsaanti ammatillisten opintojen reformin valmistelusta Variassa.
8.11.2018 Yhdessä Jari Jääskeläisen ja Tiina Tuomelan kanssa / Virheelliset tiedot valitusten maksullisuudesta kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjoissa
24.1.2019 Kotisairaanhoidon laskutuksen läpinäkyvyys
12.4.2021 ja 18 muuta / aloite selvityksestä koskien työsetelikokeilua alle 25-vuotiaille työttömille
22.1.2021 Anniina Kostilaisen, Sirpa Kauppisen ja Vaula Norrenan kysymys sisäilmaraporteista

Emmi Pajunen
Aloitteet 1
10.5.2021 Eve Rämön ja Emmi Pajusen sekä 16 muun valtuutetun aloite osallistavan budjetoinnin kokeilu yläkouluun

Valtuustokyselyt 1
14.6.2018 Eri ammattiryhmien osallistuminen kaupungin työntekijöiden mallitehtävänkuvien laatimiseen

Maija Rautavaara
Aloitteet 7
17.6.2019 Sakari Rokkasen, Juha Hirvosen, Jari Jääskeläisen, Maija Rautavaaran, Kai-Ari Lundellin, Tiina Tuomelan ja 41 muun valtuutetun aloite suunnitelman laatimiseksi öljylämmityksestä luopumisesta Vantaan kaupungin omissa rakennuksissa
17.6.2019 Sveta Silvennoinen-Hiiskun, Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran sekä 18 muun valtuutetun aloite koirille varattujen ulkoilualueiden ja koira-aitausten lisäämiseksi
23.9.2019 Maija Rautavaaran ja Eija Liinakosken ja 33 muun valtuutetun aloite meluesteet Kiilaan
23.9.2019 Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran ja 33 muun valtuutetun aloite vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksujen alennuksesta
18.5.2020 Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran sekä 16 muun valtuutetun aloite viljelyosuuskuntien perustamisesta
15.6.2020 ja 13 muuta / aloite sosiaaliohjaajien palkkaamiseen kouluihin osana MEK-ohjelmaa
25.1.2021 Maija Rautavaaran ja Minna Kuuselan sekä 18 muun valtuutetun aloite kaupunkiviljelyn lisäämiseksi

Valtuustokyselyt 0

Eve Rämö
Aloitteet 9
24.9.2018 ja 44 muuta / aloite kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisten ohjeiden laatimiseksi
17.12.2018 ja 56 muuta / aloite kotiin tehtävän työn tekijöille luotava sosiaali- ja terveystoimen pysäköintilupa
20.5.2019 Minna Kuuselan, Eve Rämön ja Anniina Kostilaisen ja 37 muun valtuutetun aloite Tikkurilan yhteyteen toteutettavasta kesäkeitaasta
27.1.2020 Eve Rämön ja Pekka Raution sekä 38 muun valtuutetun aloite lasten ja nuorten harrastuspankin perustamiseksi
14.12.2020 Joel Linnainmäen ja Eve Rämön sekä 15 muun valtuutetun aloite koronan aiheuttaman jonotilanteen purku matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa
8.3.2021 Emmi Pajusen ja Eve Rämön sekä 27 muun valtuutetun aloite kotihoidontuen Vantaa-lisän muuttamisesta joustavammaksi
12.4.2021 Sirpa Kauppisen ja Eve Rämön sekä 15 muun aloite sujuva hoitopolku nepsy-lapsille varhaisesta tunnistamisesta tiiviiseen tukeen
12.4.2021 Minna Kuuselan ja Eve Rämön sekä 17 muun valtuutetun aloite asumisterveysongelmat ja -resurssit kuntoon
10.5.2021 Eve Rämön ja Emmi Pajusen sekä 16 muun valtuutetun aloite osallistavan budjetoinnin kokeilu yläkouluun

Valtuustokyselyt 1
12.12.2019 Käyttäjäkyselyiden tulosten hyödyntäminen Apotin toiminnassa

Sveta Silvennoinen-Hiisku
Aloitteet 8
17.12.2018 ja 23 muuta / aloite kaavoituksen tiedottamismenettelyn parantamisesta purkavan saneerauksen hankkeissa
17.12.2018 Jenni Chen-Yen, Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja Mika Niikon sekä 18 muun valtuutetun aloite Vantaan elinkeinopolitiikka läpinäkyvämmäksi
8.4.2019 ja 22 muuta / aloite uudesta avustusmuodosta monitoimiyhdistyksille ja -järjestöille
17.6.2019 Sveta Silvennoinen-Hiiskun, Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran sekä 18 muun valtuutetun aloite koirille varattujen ulkoilualueiden ja koira-aitausten lisäämiseksi
11.11.2019 Jarno Eskelisen, Otso Kivimäen, Jari Jääskeläisen, Sveta Silvennoinen-Hiiskun, Niilo Kärjen, Jussi Vähäkankaan sekä 13 muun valtuutetun aloite puhtaan maan kierrätyskeskuksen perustamiseksi
14.12.2020 ja 13 muuta / aloite lisää siirtolapuutarhoja Vantaalle
14.2.2020 ja 19 muuta / aloite monikielisen viestinnän lisäämisestä Vantaalla
10.5.2021 ja 10 muuta / aloite hidastetöyssy / suojatien korotus Vanha Kaarelantien suojatielle

Valtuustokyselyt 0

VASEMMISTOLIITTO
24.9. 2017 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 16 muun valtuutetun aloite lapsiasiamiehen viran perustamiseksi Vantaalle
25.1.2021 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 14 muun valtuutetun aloite erityisnuorisotyön jatkaminen yläkouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa
25.1.2020 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 8 muun valtuutetun aloite maksuton aamupala vantaalaisiin kouluihin
8.3.2021 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja 4 muun valtuutetun aloite koronatakaus tapahtuma- ja kulttuurijärjestäjille


Antero Eerola
Aloitteet 17
5.3. 2018 ja 25 muuta / aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden vantaalaisten työttömien tilanteesta
18.6.2018 ja 30 muuta / aloite juomaveden järjestämiseksi vesijohdon ulkopuolella oleville alueille
8.10.2018 ja 10 muuta / aloite häätöjen keskeyttäminen Vantaan kaupungin vuokrataloissa
17.12.2018 ja 22 muuta / aloite vanhusten päiväkeskuksen perustamisesta Tikkurilaan
4.3.2019 ja 7 muuta / aloite toisen asteen maksuttomaan opetukseen siirtymisestä Vantaalla
20.5.2019 ja 27 muuta / aloite yksityisten perintäyhtiöiden käytöstä luopumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden maksujen perinnässä
11.11.2019 ja 23 muuta / aloite ikäihmisten vapaamuotoisen kerhotoiminnan laajentamiseksi Vantaalla
16.12.2019 ja 20 muuta / aloite kaupungin tilojen maksuttomuus vantaalaisille vapaaehtoisjärjestöille
24.2.2020 ja 21 muuta / aloite Länsimäen terveysaseman palveluiden ympärivuotinen aukiolo
18.5.2020 ja 15 muuta / aloite Vantaalla käynnistettävä ikäihmisten digitaalisten taitojen ohjelma
24.8.2020 ja 14 muuta / aloite Vantaalle uudet ohjeet vastuullisista hankinnoista
21.9.2020 ja 14 muuta / aloite Havurastin ja Myyrastin toiminnan turvaaminen
14.12.2020 ja 26 muuta / aloite Vantaan liittyminen maailman ikäystävällisten kaupunkien verkostoon
25.1.2021 ja 15 muuta / aloite Vantaalle kokonaisvaltainen strategia koronakriisistä toipumiseen
8.3.2021 ja 22 muuta / aloite perheiden mielenterveyspalvelut kuntoon, terapiatakuu myös Vantaalle
12.4.2021 ja 9 muuta / aloite tehdään selvitys koululaisten iltapäivätoiminnan laajentamisesta
0.5.2021 ja 15 muuta / aloite omaishoidon tukeen palautettava ylin maksuluokka

Valtuustokyselyt 14
21.9.2017 Lapsen oikeus kumpaankin vanhempaan avioerotapauksissa
7.12.2017 Kaupunginhallituksen suunnitelmat Vantaan Vantin yksityistämiseksi
15.6.2018 Kaupungin työntekijöiden vuokra-asuntojen vuokrankorotukset
23.8.2018 Yhdessä Jari Jääskeläisen kanssa / Kotihoidon työntekijöiden työtaakan helpottaminen ja lisähenkilökunnan palkkaaminen
20.9.2018 Kiireellisen hoidon järjestäminen Vantaan terveysasemilla, erityisesti Länsimäessä ja Hakunilassa
8.11.2018 Vantaalaisten veronmaksajien osuus yksityisten sote-yhtiöiden osingonmaksussa
13.12.2018 Vantaan vuokra-asuntokannan päätyminen yksityisiksi sijoituskohteiksi
28.2.2018 Ennalta ilmoittamat tarkastuskäynnit kaikkiin vanhusten ja vammaisten yksityisiin ja kunnallisiin asumusyksiköihin
4.4.2019 Yksityisten perintäyhtiöiden käyttö Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluiden maksujen perinnässä
13.6.2019 Kokonaan tulottomien kotitalouksien tilanne ja heidän saamisensa sosiaalityön piiriin
12.12.2019 Vammaisten henkilöiden asema avustajiensa työnantajina
20.8.2020 Vantaan kaupungin julkisten hankintojen vastuullisuus
10.12.2020 Koronarokotusten järjestäminen ja aikataulu Vantaalla.
6.5.2021 Vanhusten mahdollisuus ulkoiluun tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa

Jari Jääskeläinen
Aloitteet 12
28.8.2017 ja 7 muuta / aloite yhteistyöstä Vantaan kaupungin ja paikallisradiokanava Roll FM:n kanssa
17.12.2018 ja 25 muuta / aloite Vantaan Varian rakennusalan neuvottelukunnan työn jatkumiselle
17.6.2019 Sakari Rokkasen, Juha Hirvosen, Jari Jääskeläisen, Maija Rautavaaran, Kai-Ari Lundellin, Tiina Tuomelan ja 41 muun valtuutetun aloite suunnitelman laatimiseksi öljylämmityksestä luopumisesta Vantaan kaupungin omissa rakennuksissa
26.8.2019 Tiina Tuomelan, Jari Jääskeläisen, Kai-Ari Lundellin ja Sirpa Kauppisen ja 38 muun valtuutetun aloite sisäilmaesteetön koulu
11.11.2019 ja 23 muuta / aloite ikäihmisten vapaamuotoisen kerhotoiminnan laajentamiseksi Vantaalla
11.11.2019 Jarno Eskelisen, Otso Kivimäen, Jari Jääskeläisen, Sveta Silvennoinen-Hiiskun, Niilo Kärjen, Jussi Vähäkankaan sekä 13 muun valtuutetun aloite puhtaan maan kierrätyskeskuksen perustamiseksi
24.2.2019 Jari Jääskeläisen ja 34 muun valtuutetun aloite kameravalvonnan saamisesta Päiväkummuntien ja Peijaksentien linja-autojen kääntöpaikalla olevan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n keräilypisteelle
15.6.2020 Sirpa Kauppisen, Tiina Tuomelan, Kai-Ari Lundellin ja Jari Jääskeläisen sekä 16 muun aloite sisäilma-asioiden tiedonkulun parantamiseksi
14.12.2020 ja 9 muuta / aloite kuntavaaliehdokkaiden sitoutuminen Vantaan arvoihin
12.4.2021 ja 22 muuta / aloite Varian opiskelijoiden harjoittelupaikkojen lisäämiseksi Vantaan kaupungin rakennuskohteissa
10.5.2021 ja 10 muuta / aloite asukasviihtyvyyden parantaminen Peltolan koulun ja Lummetien alueella
10.5.2021 ja 20 muuta / aloite Vantaan kaupungin rakennuskohteissa panostettava harmaan talouden torjuntaan

Valtuustokyselyt 5
14.6.2018 Ammattikoulujen ja yritysten yhteistyön syventäminen neuvottelukuntien lopettaessa
14.6.2018 Kuntalaisten valitusoikeus
23.8.2018 23.8.2018 Yhdessä Antero Eerolan kanssa / Kotihoidon työntekijöiden työtaakan helpottaminen ja lisähenkilökunnan palkkaaminen
8.11.2018 Yhdessä Vaula Norrenan ja Tiina Tuomelan kanssa / Virheelliset tiedot valitusten maksullisuudesta kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjoissa
28.2.2019 28.2.2019 Yhdessä Sirpa Kauppisen, Tiina Tuomelan ja Kai-Ari Lundellin kanssa / Uusi vertailuaineisto Satakunta-hankkeessa

Jussi Saramo
Aloitteet 3
12.6.2017 ja 40 muuta / aloite kaupunkipyörien hankkimisesta Vantaalle
13.11.2017 ja 43 muuta / aloite patikointireitin merkitsemiseksi
9.4.2018 ja 21 muuta / aloite lasten vammaispalveluiden parantamisesta

Valtuustokyselyt 1
13.12.2018 Valtuuston esityslistalla olevan valtuustoaloitevastauksen viivästyminen

Minttu Sillanpää
Aloitteet 3
5.3.2018 ja 18 muuta / aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista
12.11.2018 Carita Orlandon ja Minttu Sillanpään sekä 36 muun valtuutetun aloite henkilöstökertomuksessa tulee selvittää, millaisilla toimenpiteillä Vantaan kaupunki tavoittelee naisten ja miesten palkkatasa-arvoa
17.12.2018 Pekka Raution, Sirkka-Liisa Kähärän, Jenni Chen-Yen, Jarno Eskelisen ja Minttu Sillanpään sekä 57 muun valtuutetun aloite Johansin tilan (Velmutalon) myymisestä tai pitkäaikaisesta vuokraamisesta Vantaan elävän musiikin yhdistykselle

Valtuustokyselyt 2
14.6.2018 Ammattikoulujen ja yritysten yhteistyön syventäminen neuvottelukuntien lopettaessa
14.6.2018 Kuntalaisten valitusoikeus

Kati Tyystjärvi
Aloitteet 4
9.4.2018 ja 11 muuta / aloite kansalaisraadin perustamisesta pyöräilyn kehittämiseksi
24.8.2020 ja 18 muuta / aloite Vantaan kaupungin liittymisestä Kaikukortti-järjestelmään
21.9.2020 ja 7 muuta / aloite sesonkiluonteisen joukkoliikenteen kehittämiseksi
12.4.2021 Kati Tyystjärven ja Tarja Eklundin sekä 8 muun aloite tilakeskuksen viestinnän vuorovaikutusta parannettava

Valtuustokyselyt 2
13.12.2018 Liikennejärjestelyt Tikkurilantien ympäristössä, Kivistön ja Aviapolikseen asemien läheisyydessä
21.1.2021 Kivistön kauppatilanne

PERUSSUOMALAISET
Niilo Kärki
Aloitteet 1
11.11.2019 Jarno Eskelisen, Otso Kivimäen, Jari Jääskeläisen, Sveta Silvennoinen-Hiiskun, Niilo Kärjen, Jussi Vähäkankaan sekä 13 muun valtuutetun aloite puhtaan maan kierrätyskeskuksen perustamiseksi

Valtuustokyselyt 0

Eija Liinakoski (nousi varsinaiseksi valtuutetuksi 16.11.2020)
Aloitteet 1
23.9.2019 Maija Rautavaaran ja Eija Liinakosken ja 33 muun valtuutetun aloite meluesteet Kiilaan

Valtuustokyselyt 0

Kai-Ari Lundell

Aloitteet 7
25.9.2017 ja 43 muuta / aloite veloituksettoman influenssarokotteen antamisesta koulujen henkilöstölle
28.1.2019 ja 11 muuta / aloite Torikauppiasyhdistyksen tukemiseksi
20.5.2019 ja 25 muuta / aloite matalan kynnyksen liikuntakerhojen järjestämiseksi lapsille
17.6.2019 Sakari Rokkasen, Juha Hirvosen, Jari Jääskeläisen, Maija Rautavaaran, Kai-Ari Lundellin, Tiina Tuomelan ja 41 muun valtuutetun aloite suunnitelman laatimiseksi öljylämmityksestä luopumisesta Vantaan kaupungin omissa rakennuksissa
26.8.2019 Tiina Tuomelan, Jari Jääskeläisen, Kai-Ari Lundellin ja Sirpa Kauppisen ja 38 muun valtuutetun aloite sisäilmaesteetön koulu
15.6.2020 Sirpa Kauppisen, Tiina Tuomelan, Kai-Ari Lundellin ja Jari Jääskeläisen sekä 16 muun aloite sisäilma-asioiden tiedonkulun parantamiseksi
16.6.2020 Sirpa Kauppisen, Kai-Ari Lundellin ja Markus Lyyran sekä 37 muun valtuutetun aloite Tuomelan koulurakennuksen käytöstä

Valtuustokyselyt 1
28.2.2019 28.2.2019 Yhdessä Sirpa Kauppisen, Tiina Tuomelan ja Jari Jääskeläisen kanssa / Uusi vertailuaineisto Satakunta-hankkeessa

Kirsi Mäkilaine
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 1
28.2.2019 Kunta10-kysely tulosten heikkeneminen Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Mika Niikko
Aloitteet 1
17.12.2018 Jenni Chen-Yen, Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja Mika Niikon sekä 18 muun valtuutetun aloite Vantaan elinkeinopolitiikka läpinäkyvämmäksi

Valtuustokyselyt 4
18.1.2018 Kierreportaissa jonottaminen Korson terveysaseman laboratorioon
23.8.2018 Koulujen liikuntatunnit
13.12.2018 Sisäilmasairastuneille lapsille soveltuvat tilat
24.1.2019 Vantaalla syntyvä hävikkiruoka

Markku Weckman
Aloitteet 6
11.12.2017 ja 35 muuta / aloite katujen nimikylttien ja kiinteistöjen osoitemerkintöjen hoitamiseksi ajan tasalle
8.6.2018 ja 42 muuta / aloite kuntoportaiden (treeniportaat) rakentamiseksi Möskärin mäkeen
28.1.2019 ja 7 muuta / aloite lasten ja nuorten kotiintulosuosituksista
17.6.2019 ja 42 muuta / aloite veteraanien maksuttomien kotona asumista tukevien palveluiden järjestämiseksi
23.9.2019 ja 38 muuta / aloite, että Vantaan tulee ryhtyä toimenpiteisiin viljelypalstojen kesävesijärjestelmän aikaansaamiseksi
18.5.2019 Markku Weckmanin, Tiina Tuomelan ja Juha Hirvosen sekä 8 muun valtuutetun aloite Kuusitien (Asola) läpiajon kieltämiseksi

Valtuustokyselyt 3
21.9.2017 Mediassa olleet väärät tiedot Vantaan kotihoidon viikoittaisista käyntimääristä.
14.6.2018 Katujen kevätpuhdistus ja hiekan poisto
22.8.2019 Asemakeskuksen eteläisen alikulkutunnelin lattiapinnoitteen liukkaus

KESKUSTA
8.3.2021 Kokoomuksen valtuustoryhmän, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ja Keskustan valtuustoryhmän aloite turvata mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta

Pentti Hakulinen
Aloitteet 0

Valtuustoaloitteet 0

Juha Hirvonen
Aloitteet 2
17.6.2019 Sakari Rokkasen, Juha Hirvosen, Jari Jääskeläisen, Maija Rautavaaran, Kai-Ari Lundellin, Tiina Tuomelan ja 41 muun valtuutetun aloite suunnitelman laatimiseksi öljylämmityksestä luopumisesta Vantaan kaupungin omissa rakennuksissa
18.5.2020 Markku Weckmanin, Tiina Tuomelan ja Juha Hirvosen sekä 8 muun valtuutetun aloite Kuusitien (Asola) läpiajon kieltämiseksi

Valtuustokyselyt 0

Jussi Vähäkangas
Aloitteet 1
11.11.2019 Jarno Eskelisen, Otso Kivimäen, Jari Jääskeläisen, Sveta Silvennoinen-Hiiskun, Niilo Kärjen, Jussi Vähäkankaan sekä 13 muun valtuutetun aloite puhtaan maan kierrätyskeskuksen perustamiseksi

Valtuustokyselyt 1
1.3.2018 Kotihoidon lähihoitajien ja sairaanhoitajien välittömän työn osuus kentällä

KRISTILLISDEMOKRAATIT
Juha Malmi

Aloitteet 3
4.3.2019 aloite määräenemmistön allekirjoittamat valtuustoaloitteet on hyväksyttävä
27.1.2019 ja 22 muuta / aloite Kivistöön tarvitaan väliaikainen terveysasema
10.5. 2021 ja 5 muuta / aloite kuntalaisten omasta kyselytunnista lisäämään kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon

Valtuustokyselyt 4
24.8.2017 Konkreettiset toimet nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden puolittamiseksi
20.9.2018 Yhdessä Minna Atiyen ja Mika Kasosen kanssa / Konsultoivat psykologit varhaiskasvatuksen tueksi
28.2.2019 Ennakkoon ilmoittamattomat tarkastuskäynnit vanhusten palveluasumisessa
22.8.2019 Kuntalaisten turvallisuus rakennusprojektien yhteydessä

Jouko Jääskeläinen
Aloitteet 1
10.5.2021 ja 15 muuta / aloite lasten kotihoidon tuen korottamisesta ja tuen maksuajan pidentämisestä

Valtuustokyselyt 0

Tiina Tuomela
Aloitteet 9
12.6.2017 ja 30 muuta / aloite asunnottomien hätämajoituksen järjestämiseksi talvikausille
9.4.2018 ja 45 muuta / aloite harrastevälinelainaamon perustamisesta
28.5.2018 yhdessä Tanja Vahvelaisen kanssa ja 45 muuta / aloite erityislasten koulukuljetusten järjestäminen vuoroasumistilanteissa myös etävanhemman kotoa
28.1.2019 yhdessä Tanja Vahvelaisen kanssa ja 9 muuta / aloite koulurauha-asiamiehen viran perustamisesta
17.6.2019 Sakari Rokkasen, Juha Hirvosen, Jari Jääskeläisen, Maija Rautavaaran, Kai-Ari Lundellin, Tiina Tuomelan ja 41 muun valtuutetun aloite suunnitelman laatimiseksi öljylämmityksestä luopumisesta Vantaan kaupungin omissa rakennuksissa
26.8.2019 Tiina Tuomelan, Jari Jääskeläisen, Kai-Ari Lundellin ja Sirpa Kauppisen ja 38 muun valtuutetun aloite sisäilmaesteetön koulu
18.5.2020 Markku Weckmanin, Tiina Tuomelan ja Juha Hirvosen sekä 8 muun valtuutetun aloite Kuusitien (Asola) läpiajon kieltämiseksi
15.6.2020 Sirpa Kauppisen, Tiina Tuomelan, Kai-Ari Lundellin ja Jari Jääskeläisen sekä 16 muun aloite sisäilma-asioiden tiedonkulun parantamiseksi

Valtuustokyselyt 5
18.1.2018 Pysäköintijärjestelyt Peijaksen sairaalan alueella
14.6.2018 Kuraattoripalveluiden riittävyys sivistysviraston organisaatiomuutoksessa
23.8.2018 Edellisenä kesänä tehdyn hätämajoitusaloitteen eteneminen ja konkreettiset toimenpiteet
8.11.2018 Yhdessä Jari Jääskeläisen ja Vaula Norrenan kanssa / Virheelliset tiedot valitusten maksullisuudesta kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjoissa
13.6.2019 Torikauppiaiden vuokratason nostaminen

Tanja Vahvelainen
Aloitteet 3
11.12.2017 ja 38 muuta / aloite vuoroasumisen saamiseksi oppilaaksi oton ja koulukyydin perusteeksi
28.5.2018 yhdessä Tiina Tuomelan kanssa ja 45 muuta / aloite erityislasten koulukuljetusten järjestäminen vuoroasumistilanteissa myös etävanhemman kotoa
28.1.2019 yhdessä Tiina Tuomelan kanssa ja 9 muuta / aloite koulurauha-asiamiehen viran perustamisesta

Valtuustokyselyt 1

RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE
8.3.2021 Kokoomuksen valtuustoryhmän, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ja Keskustan valtuustoryhmän aloite turvata mahdollisuus tutustua sisäilmatutkimusraportteihin maksutta

Patrik Karlsson
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 0

Stefan Åstrand
Aloitteet 0

Valtuustokyselyt 2
23.8.2018 Sisäisten vuokrien nostaminen
28.2.2019 Vantaan hoitovastuu kaavan ulkopuolisilla yksityisteillä

VALTUUSTORYHMÄ JENNI CHEN-YEN
Aloitteet 9
25.9. ja 39 muuta / aloite englannin ja kiinankielisten palveluiden lisäämiseksi Vantaalla
27.8.2018 Pekka Raution, Sirkka-Liisa Kähärän ja Jenni Chen-Yen sekä 55 muun valtuutetun aloite lainaamon perustamiseksi Vantaalle
17.12.2018 Jenni Chen-Yen, Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja Mika Niikon sekä 18 muun valtuutetun aloite Vantaan elinkeinopolitiikka läpinäkyvämmäksi
17.12.2018 Jenni Chen-Yen ja 15 muun valtuutetun aloite julkisen veneen kulkuyhteys Krokholmenin ja Tallholmenin saarille
17.12.2018 Pekka Raution, Sirkka-Liisa Kähärän, Jenni Chen-Yen, Jarno Eskelisen ja Minttu Sillanpään sekä 57 muun valtuutetun aloite Johansin tilan (Velmutalon) myymisestä tai pitkäaikaisesta vuokraamisesta Vantaan elävän musiikin yhdistykselle
20.5.2019 ja 51 muuta / aloite Kivistön palveluiden valmistumisen nopeuttamiseksi
24.2.2020 ja 44 muuta / aloite englanninkielisten koulujen lisääminen
24.2.2020 ja 24 muuta / aloite Kivistön juna-aseman ja Keimolantien risteykseen liikennevalot
18.5.2020 ja 9 muuta / aloite Kivistön autoparkki ongelmalle ratkaisu

Valtuustokyselyt 0